Vesti

U ime Red Hat-a, Romsym Data Vas poziva da nam se pridružite na seminaru 20. Februara, 2013. u hotelu Falkensteiner u Beogradu.

Detaljnije...
 
Naslovna arrow Rešenja
 
 
Rešenja
MPE+ - Forenzička analiza na mobilnim telefonima!
AccessData

Image 

MPE+ MOBILNI FORENZIČKI SOFTVER PODRŽAVA VIŠE OD 2500 TELEFONA, UKLJUČUJUĆI IPHONE, IPAD, ANDROID I BLACKBERRY UREĐAJE

ImageIstražitelji mogu da kupe MPE+ kao čisto softversko rešenje ili kao prekonfigurisani tablet za mobilnu forenzičku triažu na licu mesta. Mobile Phone Examiner Plus je neprimetno integrisan sa Forensic Toolkit (FTK) kompjuterskim forenzičkim softverom, koji vam omogućava da forenzički analizirate podatke na mobilnim telefonima uz korišćenje FTK interfejsa. Štaviše, FTK je najstabilnije i najednostavnije kompjutersko forenzičko rešenje na tržištu, koje istražiteljima nudi efikasno sredstvo da obave svoje istražiteljske zadatke.

FTK je u stanju da oporavi i snimi fajlove što nijedan drugi mobilni forenzički alat na tržištu ne može. Ova integracija vam omogućava da lako uporedite dokaze sa mobilnog telefona sa kompjuterskim dokazima kao i napredno izveštavanje o podacima sa mobilnog telefona — istoriji poziva, kontaktima, porukama, fotografijama, snimljenom glasu, video fajlovima, kalendaru, zadacima, beleškama itd.

MPE+ TABLET ZA FORENZIKU MOBILNIH TELEFONA

Robustan, vodootporan tablet sa ekranom osetljivim na dodir

MAccessData tablet za forenziku mobilnih telefona vam omogućava da ispitate mobilni telefon na licu mesta i pregledate sve podatke na podržanim modelima, uključujući ugrađene fajl sisteme. MPE+ Field Tablet je neprimetno integrisan sa FTK kompjuterskim forenzičkim softverom, koji obezbeđuje široku podršku za mobilne telefone i duboku analizu koja se danas zahteva u toj oblasti.

MPE+ Field Table trenutno omogućava pristup svim podacima na mobilnom telefonu u toku istraživanja na licu mesta, čime se štedi vreme istražitelja u laboratoriji i omogućava brzo obezbeđivanje digitalnih dokaza, otključavanje mobilnih telefona, pregled ekstrahovanih podataka i bezbedno kreiranje sigurnosnih kopija podataka.

Mobile Phone Examiner Plus Cell Phone Forensics Software

 • Podržava više od 2500 telefona, jer MPE+ omogućava pregled i snimanje fajl sistema na 80% svih  CDMA mobilnih telefona
 • Fizičko snimanje podataka sa iPhone-a (CDMA i GSM), iPad-a i iPod Touch-a, bez provaljivanja u iOS uređaje
 • Logički pregled i snimanje podataka sa iPhone, iPad, iPod Touch, Android, Windows Mobile i Blackberry uređaja sa različitih fajl sistema
 • Izvlačenje podataka iz ugrađenih sistema podataka specifičnih za svaki mobilni telefon
 • Fajl sistemi na podržanim mobilnim telefonima se odmah mogu pregledati i gramatički analizirati na MPE+ da bi se locirao kod za zaključavanje, EXIF i drugi podaci sadržani u fajl sistemu mobilnog telefona
 • Ekstrahovani podaci se čuvaju u AD1 forenzičkom kontejneru
 • AD1 se može vratiti nazad u MPE+ radi pregleda podataka kao da je uređaj povezan
 • Novi, poboljšani set kablova je takođe dostupan
 
AD Enterprise - Mrežna forenzika i reagovanje na incidente!
AccessData

ImageAccessData Enterprise podiže mrežno-podržano, digitalno istraživanje na viši nivo. Napravljen na osnovu standarda, odobrenog od strane suda Forensic Toolkit® tehnologija, AD Enterprise podržava vrhunske mogućosti reagovanja na incidente, duboku analizu trenutnih i statičkih podataka, kao i superiorne sposobnosti u otkrivanju pretnji – sve to uz korišćenje jednostavnog interfejsa. Sistem zaštite baziran na ulogama, intuitivna konzola za reagovanje na incidente, bezbedan oporavak korišćenjem batch procedura, neprevaziđeno pretraživanje i filtriranje i sveobuhvatno arhiviranje i izveštavanje su samo neki od razloga zašto je AD Enterprise tako brzo prihvaćen u Fortune 500 kompanijama.

Sigurno mrežno forenzičko softversko rešenje sa FIPS 140-2 sertifikatom

 • Da bi se obezbedila bezbedna komunikacija između komponenti i da samo autorizovani mogu da komuniciraju sa Agentom, koriste se sertifikati x509 stadarda i FIPS 140-2 sertifikovana SSL enkripcija.
 • Kontrola pristupa je bazirana na ostovu tipa istražnih radnji koje mogu da se obave i na kojim čvorovima (npr. snimanje RAM-a, pristup uređajima, oporavak, itd).
 • Praćenje svih administrativnih operacija, kao što su kreiranje i promena korisnika, krieranje i promena uloga i sve izmene drveta mreže.
 • Vođenje detaljnih zapisa na nivou korisnika o istražnim radnjama, kao što su ispitivanje RAM-a, snimanje stanja uređaja, snimanje trenutnih podataka, ispitivanje uređaja, pretraživanje uređaja i kopiranje fajlova.

Snažan softver za reagovanje na incidente, uključujući duboku analizu svih aktivnih procesa

 • JEDINO komercijalno rešenje za korporativno istraživanje koje podržava analizu nestalne memorije na 32-bitnim i 64-bitnim Windows operativnim sistemima.
 • Napredno pretraživanje i analiza na strani agenta žive memorije na korporativnim Windows računarima.
 • Korelisanje statičkih forenzičkih podataka i nestalnih podataka u vezi reagovanja na incidente uz korišćenje istog interfejsa.
 • Konzola za regovanje na incidente omogućava brz pregled i analizu ključnih nestalnih podataka uz lako korišćenje formata sa sveobuhvatnim pregledom podataka na svim kompjuterima u toku vremena.
 • Integrisana analiza i forenzičko sakupljanje deljenih mrežnih resursa.
 • Lako prekidanje procesa tokom IR istrage.
 • Siguran oporavak uz korišćenje integrisanog GUI-a.
 • Batch oporavak omogućava ovlašćenom osoblju da automatski otklone pretnje na više računara u isto vreme, što je kritično u sprečavanju nastanka rasprostranjene štete usled brzo-šireće pretnje.

Najobuhvatnija i najefikasnija digitalna istraga podataka u celoj korporaciji

 
AD LAB - Usaglašeno istraživanje kroz saradnju i upravljanje slučajevima!
AccessData

Image

SOFTVERSKA REŠENJA ZA OLAKŠAVANJE RADA FORENZIČKIH LABORATORIJA

AccessData podržava rad kompjuterskih forenzičkih laborataorija svih veličina u suočavanju sa raznim izazovima uz efikasniji rad. Laboratorija sa jednim zaposlenim može drastično da ubrza obradu slučajeva uz korišćenje distribuiranog procesiranja sa 4 korisnika, koje podržava FTK. Laboratorije za kompjutersku forenziku koje obrađuju veliki broj slučajeva sa ogromnim skupovima podataka mogu da imaju velike koristi od distribuiranog procesiranja i mogućnosti zajedničke analize upotrebom FTK Pro. Konačno, velike laboratorije koje obrađuju ogromne skupove podataka, uz korišćenje distribuirane radne snage ili saradnju sa advokatima, kadrovskom službom i drugim neforenzičkim učesnicima mogu da koriste AccessData Lab. AD Lab pruža snažnu i intuitivnu funkcionalnost za web bazirani pregled, proširenu sposobnost za distribuirano procesiranje uz korišćenje centralizovanje farme procesora i centralizovane baze podataka. Bez obzira na veličinu, obim ili misiju vaše kompjuterske forenzičke laboratorije, AccessData ima rešenje koje će zadovoljiti vaše potrebe.

Koje kompjutersko forenzičko rešenje vam odgovara?

 FUNKCIONALNOST FTK
FTK PRO
AD LAB
Distribuirano procesiranje
 4 korisnika 
 4 korisnika
 prošireno

Uređivanje poslova za
distribuiranu farmu procesora

NE
 NE   DA
Deljenje infrastrukture
centralizovane baze podataka
 NE  NE  DA
Saradnja FTK istražitelja
 NE 4 SIMULTANO
  NEOGRANIČENO
Upravljanje slučajevima i poslovima
NE NE 
DA
Dozvole bazirane na ulogama
u kontroli pristupa i aktivnosti
NE NE 
 DA
Near Native Web pregled
NE NE 
  DA
Integracija AD za ovlašćeni pristup
NE NE 
  DA
Učitavanje fajlova i proizvodnja
odgovarajućeg skupa podataka
NE NE 
  DA
eDiscovery De-Duplication NE NE 
  DA
Prilagođeni pregledi podataka
NE NE 
  DA

Bezbedno rešenje za kompjutersku forenzičku laboratoriju

 • Elektronsko evidentiranje može biti potpuno obezbeđeno na nivou slučaja ili fajla.
 • Granularna administracija bazirana na ulogama omogućava administratorima da dodele korisnicima određeni slučaj ili skup podataka vezan za neki slučaj.
 • Korisnici mogu biti ograničeni po svojim karakteristikama, tako da samo ovlašćeni korisnici mogu da pristupe naprednijim funkcijama.
 • Centralizovano logovanje obezbeđuje pregled pristupa.
 • Integracija Active Directory radi provere identiteta.
 • Web browser može da koristi SSL radi sigurne komunikacije.
 
AD TRIAGE - Forenzički alat za pregled i prikupljan​je podataka!
AccessData
ImageAD Triage je forenzički alat za trijažu koji se lako koristi za pregled i prikupljanje podataka sa uključenih/isključenih računara. Koristeći FTK tehnologiju, AD Triage je idealan za korisnike bez iskustva u kompjuterskom forenzičkom softveru, koji moraju da sačuvaju dokaze na licu mesta. Sada forenzički istražitelji i neforenzičko osoblje mogu da prikupe podatke sa volatilnih, kao i svih ili ciljanih hard diskova za samo nekoliko minuta. To je velika pomoć za korporativne i vladine timove koji često imaju potrebu da prikupljaju podatke za internu istragu. Istražne sudije mogu da osiguraju dokaze, a da pri tome ne moraju da čekaju satima na forenzičke eksperte dok dođu na uviđaj. Konačno, advokati, pravni savetnici i osoblje za podršku sudskim procesima mogu lako da sačuvaju dokaze radi elektronskog otkrivanja u manje važnim pravnim slučajevima.

Koristeći AD Triage možete pregledati fajlove i pronaći podatke po raznim kriterijumima kao što su ključne reči, heš, regularni izrazi, veličina fajlova, datum i vreme, ekstenzije, putanja do fajla i nedozvoljeni zapisi. Uz to korisnik može da sakuplja mrežne i sistemske informacije, kao i one iz radne memorije. On vam omogućava da prikupite podatke sa diska, drajva ili perifernog uređaja, snimite ih na USB, spoljašnji hard disk i eksportujete podatke na zadatu lokaciju u okviru iste mreže. Možete prekonfigurisati vaš AD Triage uređaj da automatski prikuplja samo one podatke koje ste odabrali, omogućavajući neiskusnim korisnicima da sigurno i efikasno upotrebljavaju ovaj alat. Iskusni forenzički istražitelji mogu da koriste AD Triage u manuelnom modu radi prave trijaže na licu mesta.

Detalji o proizvodu

 • Koristi FTK tehnologiju
 • Pregled i prikupljanje celokupnog diska ili ciljanih podataka, kopiranje na spoljašnji hard disk (AD1, E01, RAW ili SMART)
 • Podržava Mac-ove računare sa Intel procesorima male potrošnje
 • Ugrađena eksplicitna detekcija i ocenjivanje imidža
 • Napredno automatsko sakupljanje vam omogućava da konfigurišete Triage da automatski prikuplja samo važne podatke
 • “Triage Receiver” možete koristiti da biste eksportovali podatke na unapred određenu lokaciju u vašoj mreži. Jednostavno eksportujte podatke direktno sa ciljnog sistema na određeni deljeni mrežni disk.
 • Manuelni mod vam omogućava da pretražite fajlove pre sakupljanja
 • Brojne opcije izveštavanja o prikupljenim podacima
 
Forensic Toolkit (FTK) - Dovoljno je rečeno!
AccessData
ImageForensic Toolkit (FTK) je svetski priznat standard za kompjuterski forenzički softver. Ova platforma za digitalnu istragu je priznata od sudova i pruža vrhunsku kompjutersku forenzičku analizu, softver za dešifrovanje i otkrivanje lozinki uz korišćenje intuitivnog i prilagodljivog korisničkog interfejsa. FTK 3 je napravljen tako da podržava skalabilnost u pogledu brzine, analitike i veličine korporacije. Poznat po svom intuitivnom interfejsu, analizi email-ova, prilagodljivom prikazu podataka i stabilnosti, FTK obezbeđuje okruženje za lako proširivanje, tako da vaše rešenje za kompjutersku forenziku može da prati rast potreba vaše organizacije. Forensic Toolkit 3 je trenutno najnapredniji kompjuterski forenzički softver na tržištu koji obezbeđuje funkcionalnost vrednu desetine hiljada dolara.

Integrisano kompjutersko forenzičko rešenje

 • Pravi kopije, analizira registar, vodi istragu, dešifruje fajlove, otkriva lozinke, prepoznaje steganografiju i pravi izveštaje.
 • Otkriva lozinke u više od 100 aplikacija; koristi slobodno procesorsko vreme širom mreže da bi dešifrovao fajlove i preduzeo napade korišćenjem opsežnih rečnika.
 • KFF hash biblioteka sa 45 miliona hash-ova.

Arhitektura prilagođena preduzećima

 • Podržava velike i složene skupove podataka.
 • Nikada ne gubi rezultate usled pada sistema, zato što su FTK komponente razdeljene. (Primer: Ako GUI otkaže, Workers komponente nastavljaju da obrađuju podatke.)
 • Sposobnost za Ability to back up and archive cases.
 • Svaka kopija FTK 3 sadrži ukupno 4 Workers komponente koje omogućavaju distribuirano procesiranje – 1 na kompjuteru istražitelja i 3 distribuirane.
 • Rešenje se lako može proširiti da uključuje Lab mogućnosti, kao što su sposobnost unapređenja infrastrukture centralizovane baze podataka i deljene, distribuirane farme procesora, kao i zajednička forenzička analiza, centralno upravljanje slučajevima/zadacima i pregled preko web-a.

Snažno procesiranje i brzina

 • GUI je 10 puta brži.
 • Distribuirano procesiranje omogućava korišćenje 3 dodatna kompjutera radi drastičnog smanjenja vremena obrade i rada sa velikim skupovima podataka.
 • Podrška za više procesora i multi-threading koja uzima u obzir prednosti naprednog hardvera.
 • Obrada obezbeđuje čuvanje svih podataka.
  • Cancel/Pause/Resume funkcionalnost
  • Napredno prikazivanje statusa obrade u realnom vremenu
  • Maksimalno korišćenje procesorske snage
  • Obaveštavanje preko email-a o završenoj obradi
 
<< Početak < Prethodna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sledeća > Kraj >>

Rezultati 28 - 36 of 201
 
Top!
Top!