Vesti

U ime Red Hat-a, Romsym Data Vas poziva da nam se pridružite na seminaru 20. Februara, 2013. u hotelu Falkensteiner u Beogradu.

Detaljnije...
 
Naslovna arrow Golden Software arrow Surfer 11 - konture, mreže i mapiranje reljefa!
 
 
Surfer 11 - konture, mreže i mapiranje reljefa!

Image

Surfer je potpuno funkcionalni paket za 3D modelovanje reljefa. Sofisticirana interpolacijska mašina pretvara vaše raštrkane XYZ podatke u mape koje imaju kvalitet za štampu. Surfer se ističe u stvaranju kontura, vektora, osenčenih reljefa, slika,  3D žičanih modela i 3D mapa reljefa. Višestruke mape se mogu preklopiti radi brze identifikacije trendova u vašim podacima. Moćan radni list i velike mogućnosti učitavanja olakšavaju import vaših podataka. Dodatne usluge uključuju proračune zapremine, peglanje, pravljenje mozaika, filtriranje, obavljanje matematičkih proračuna na ili između površina, kalkulaciju i još mnogo toga. Surfer se puno koristi za modelovanje terena, pejzažnu  vizualizaciju, reljefnu analizu, pravljenje mreža, volumetriju, generisanje 2D mapa i drugo.

Moćni paket za pravljenje kontura, mreža i mapiranje reljefa za naučnike i inženjere

Surfer je konturni i 3D reljefni program za mapiranje koji radi pod Microsoft Windows-om. Lako i brzo konvertuje podatke u izuzetne konture, 3D reljefe, 3D mrežne modele, vektore, slike i osenčene reljefe i mape. Praktično sve aspekte svoje karte možete prilagoditi da bi napravili baš prezentaciju koju želite. Proizvodnja mapa koje imaju kvalitet za izdavanje nikada nije bila brža i lakša.

Šta ima novo u Surfer-u 11? Razgledajte listu nekih novih karakteristika:


 • Kreirajte mapu rečnog sliva
 • Uključuje vrednost atributa
 • Koristite Text Editor
 • Kreirajte automatske profile
 • Napredno menjanje granica
 • Premerite razdaljine i povtšine
 • Priraz samo unutar određenih granica
 • Koristite poboljšanja Grid Node Editor-a
 • Veća rezolucija vaših mapa
 • Organizujte vaše lejere
 • Više klasa za vaše klasifikovane Post Map-e
 • Podrška za međunarodne fontove
 • Definišite koordinatni sistem vaše mape
 • Odredite boju simbola
 • Zaključajte vaše objekte
 • Konvertujte tekstualne podatke u brojeve
 • Povećajte kompatibilnost fajlova
 • Novi koordinatni sistemi, projekcije i datumi

Kreirajte mapu rečnog sliva

Mape rečnog sliva automatski proračunavaju i prikazuju slivove i tokove na osnovu vašeg fajla sa kordinatama. Kreirajte mape sliva u boji da biste prikazali regione koji pripadaju slivu neke reke, jezera ili mora. Prikazuje slivove basena, rečne tokove ili oba!

Uključuje vrednosti atributa

Organizovanje i označavanje vaših podataka nikad nije bilo lakše. Surfer 11 podržava atribute svih objekata. Na primer, učitajte vaš SHP fajl i vrednosti iz DBF-a će biti učitani za sve atribute iz SHP-a! Pridružite vrednosti atributima, menjajte vrednosti atributa ili upišite atribute sa vrednostima u novi fajl.

Koristite Text Editor

Uštedite vreme pri formatiranju vaših tekstova korišćenjem Text Editor-a! Formatiranje nekoliko posebnih karaktera u tekstu, subscripting i superscripting i ubacivanje jednačina nikada nije bilo lakše.

Kreirajte automatske profile

Ovaj alat za automatske profile olakšava vizualizaciju promene u Z osi od tačke do tačke.Kako menjate linije profila na mapi tako se profil automatski ažurira!

Napredno menjanje granica

Kreirajte granice kako vam odgovara! Ovaj novi alat vam olakšava menjanje granica da biste prikazali vaše podatke na najefikasniji način. Pretvorite granice u površine i obrnuto. Povežite granice da bi pojednostavili vaše objekte ili izmenite granice da bi ih skratili. Kombinujte površine u složenu površinu gde su zajedno grupisane i isto obojene (posebno je korisno ako želite da izbrišete više spoljašnjih površina) ili podelite složenu površinu u više razdvojenih poligona radi njihovog pojedinačnog menjanja.

Premerite razdaljine i površine

Uz pomoć novog alata za merenje, dužina i površina se automatski izračunavaju i prikazuju kada počnete da crtate! Kopirajte podatke iz Measure box-a u Excel ili ih uključite u tekst vašeg Surfer projekta.

Prikaz samo unutar granica određenih vašim podacima

Automatski obrišite površine van granica određenih tačkama sa vašima podacima. Jednostavno čekirajte Blank grid outside convex hull of data u Grid Data dialog box-u i Surfer će to automatski odraditi za vas!

Koristite poboljšanja Grid Node Editor-a

Grid Node Editor je snažniji nego ikad! Zumirajte korišćenjem alata iz toolbar-a i prikažite vrednosti Z ose na čvorovima mreže. Omogućite praćenje kursora, kliknite na čvor u grid node editor prozoru i pogledajte istu lokaciju označenu na mapi u plot prozoru!

Povećana rezolucija vaših mapa

Surfer sada koristi prednost današnjih snažnih video kartica! Rezolucija mapa je povećana sa jedva 1024 na neverovatnih 4096 pixela. Jasnoća i preglednost vaših detaljnih mapama kao i visoka rezolucija slike pridružene nekoj površini.

Organizujte vaše slojeve mapa

Surfer vam pomaže u organizovanju dodavanjem izvornog imena fajla podataka imenu sloja! Ako imate više slojeva mape istog tipa,ovo vam veoma pomaže da razlikujete slojeve na vašoj mapi. Editovanje slojeva na vašoj mapi je mnogo lakše kada su oni pojedinačno imenovani i na taj način ne trošite vaše dragoceno vreme na preimenovanje slojeva.

Više klasa za vaše klasifikovane mape sa oznakama

Uključite sve vaše kategorije u klasifikovane mape sa oznakama! Broj dozvoljenih klasa je povećan sa 30 na 200.

Podrška za međunarodne fontove

Surfer 11 podržava međunarodne fontove i karaktere. Koristite bilo koji jezik kao što su kineski, ruski, grčki, hebrejski ili arapski. Svi aspekti vaše mape podržavaju međunarodne karaktere. Na primer, možete pisati tekst, označavati i imenovati ose na bilo kom jeziku. Prilagodite svoje mape jeziku koji će vaši korisnici razumeti.

Definišite koordinatni sistem vaše mape

Ne brinite ako ste zaboravili da postavite koordinatni sistem za sloj kada kreirate mapu ili dodajete sloj iz fajla gde nije definisan koordinatni sistem. Omogućite novu opciju za unos koordinatnog sistema kada kreirate ili dodajete sloj iz fajla gde nije definisan koordinatni sistem!

Odredite boju simbola

Napokon ste dočekali! Sada možete posebno odabrati za svaki simbol boju ivice i površine!

Zaključajte vaše objekte

Kada vaš Surfer projekat izgleda baš onako kako ste želeli, zapamtite položaje objekata da ih ne biste slučajno pomerili!

Pretvorite tekstualne podatke u brojeve

Da li ste se ikad pitali zašto Surfer ne čita vaše podatke i na kraju otkrili da su podaci formatirani kao tekst a ne kao brojevi? Sada pretvorite brojeve iz tekst formata direktno u numerički format korišćenjem Surfer worksheet-a!

Povećana kompatibilnost fajlova

Novi formati učitavanja:
 • Otvorite podatke u LiDAR LAS formatu.
 • Otvorite mreže u E00 i GRIB formatima.
 • Otvorite mreže iz zipovanih SDTS fajlova direktno, TAR i TAR.GZ formata.
 • Učitajte GPX fajlove kao bazne mape.
Novi ili poboljšani export formati:
 • Čuvanje podatake u XLSX formatu.
 • Čuvanje mreža u CPS-3 ili ZMAP formatima.
 • Export u GeoPDF.
 • Export u PDF sada podržava parcijalnu transparentnost i veličinu strane.
 • Isključivanje osa neće proizvesti prazan beli prostor oko mape nakon eksporta u image fajl! Ne morate više da isključujete oznake/labele pre eksporta u sliku.

Novi koordinatni sistemi, projekcije i datumi

Novi koordinatni sistemi:
 • State Plane 1983 - Kentucky Single Zone
 • New Zealand Map Grid
 • New Zealand Transverse Mercator 2000 (NZTM 2000)
 • Irish National Grid 
 • Italy Mainland Zone 1 Gauss-Boaga
 • Italy Mainland Zone 2 Gauss-Boaga 
 • Sardinia – Gauss-Boaga 
 • Sicily – Gauss-Boaga
 • Switzerland -  CH1903 LV03
 • Switzerland – CH1903+LV95
 • JGD2000 / Japan Plane Rectangular 
 • JGD2000 / UTM
Nove projekcije: 
 • New Zealand Map Grid
 • Updated Hotine Oblique Mercator 
 • Updated Hotine Oblique Mercator 2-Point
Novi datumi:
 • Rome 1940 - Italian Peninsula (Greenwich Meridian)
 • Rome 1940 - Sardinia (Greenwich Meridian)
 • Rome 1940 - Sicily (Greenwich Meridian)
 • New Zealand Geodetic Datum 1949 (Bursa-Wolf) 
 • New Zealand Geodetic Datum 2000 (NZGD2000)
 • CH1903 – Switzerland (Bursa-Wolf)
 • CH1903+ - Switzerland
 • ITRF90 (Bursa-Wolf) 
 • ITRF94 (WGS84 base) 
 • Japan Geodetic Datum JGD2000 (WGS84 base)
 
 
Top!
Top!