Vesti

U ime Red Hat-a, Romsym Data Vas poziva da nam se pridružite na seminaru 20. Februara, 2013. u hotelu Falkensteiner u Beogradu.

Detaljnije...
 
Naslovna arrow Golden Software arrow Grapher 9 - najsavršeniji grafički paket koji je dostupan!
 
 
Grapher 9 - najsavršeniji grafički paket koji je dostupan!

ImageGrapher je paket za pravljenje dijagrama dizajniran za naučnike, inženjere i profesionalace. Ako je potrebno da napravite dijagrame brzo i lako, Grapher je namenjen za Vas! Koriste Grapher, da od vaših podataka, kreirate jedan od 54 različitih 2D i 3D tipova dijagrama. Grapher vam daje potpunu kontrolu nad svim parametrima dijagrama. Lako pravite dijagrame koji imaju kvalitet za idavanje prilagođavanjem bilo koje osobine bilo kog dijagrama! Dodajte legende, naslove i neograničen broj grafikona na bilo koji dijagram! Podesite finalni proizvod sa elementima za crtanje kao što su tekst, linije, poligoni, pravougaonici, krive linije i nepravilni poligoni. Dodajte zumiranje dijagrama. Koristite transparentnost da bi se videli svi vaši podaci! Povežite sav tekst na radnom listu radi dodatnih pogodnosti! Koristite funkciju Script Recorder da snimite korake potrebne da biste kreirali dijagram! Eksport u različitim formatima da biste uključili vaše dijagrame direktno u prezentacije ili dokumenta!

 

Efikasan i moćan program za sve vaše najsloženije potrebe vezane za dijagrame. Idealan za naučnike, inženjere i profesionalace!

Image
Pogledajte video

Šta ima novo u Grapher-u 9? Razgledajte listu nekih novih karakteristika:


 • Grapher postaje internacionalan. Potpuna podrška za Unicode karaktere
 • 64-bitna jnstalacija
 • Premestite bili koju labelu
 • Vrhunska kompatibilnost podataka
 • Isecanje Bar Chart-ova
 • Podesite isecanja kivih i intervala pouzdanosti
 • Označite sve crteže
 • Poboljšanje ose datum/vreme
 • Usavršena legenda klasa raspršenog crteža
 • Poboljšane osne labele iz radnog lista
 • Editujte pojedinačne objekte u okviru složenih objekata

 • Grapher postaje internacionalan!       
  Grapher sada podržava internacionalne fontove i karaktere. Koristite bilo koji jezik kao kineski, ruski, grčki, hebrejski ili arapski. Svi aspekti vašeg Grapher plot-a podržavaju internacionalne karaktere. Na primer, možete nacrtani tekst, labele, oznake osa, naslove slika ispisati na bilo kom jeziku. Prilagodite svoje slike jeziku koji će vaši korisnici razumeti. 
   Image
  I japanski i engleski tekst su prikazani da bi efikasno opisali nivoe radijacije nakon cunamija 2011.g.
  64-bitna instalacija Radite na velikim skupovima podataka i slika bez opasnosti da ćete ostati bez memorije!

  Premestite bilo koju labelu
  Brzo i lako uklonite preklopljene labele! Grapher odavno omogućava da kliknete i premestite labele. Sada možete da kliknete i premestite oznake osa, naslove osa ili slika na nove pozicije korišćenjem Move Labels komande. Jednostavno kliknite na objekat, odaberite komandu i premestite labelu tamo gde želite.

  Vrhunska kompatibilnost podataka Učitavajte i eksportujte u svim popularnim formatima! Novi formati učitavanja uključuju Access 2007 ACCDB file format. Pored toga, možete da učitavate podatke iz baze podataka, iz tabele ili pomoću upita.

  Isecanje Bar Chart-ova
  Linijski/raspršeni crteži i bar chart-ovi mogu biti isečeni korišćenjem opcija u Clipping tab-u. Prikažite linijski/raspršeni ili bar chart u granicama odsecanja ili uklonite vrednosti koje su van opsega crtanja.

  Podesite odsecanje krivih i intervala pouzdanosti
  Podesite odsecanje krivih i intervala pouzdanosti korišćenjem opcija u Clipping tab-u.

  Označite sve crteže

   

  Označite bilo koji deo bilo kojeg crteža. Grapher 9 ima dodatnu mogućnost da prikaže labele za sve aspekte vašeg box-whisker crteža. Označite floating bar čartove podacima iz kolone vašeg radnog lista.
  Image
  Naglasite sve važne aspekte vaših podataka korišćenjem labela, simbola i teksta.

  Poboljšana osa datum/vreme
  Formatirajte sve oznake na vašim vremenskim osama korišćenjem datum/vreme labela. Odaberite različite formate za glavne i sporedne oznake. Postavite format labela, oznaku razgraničenja i druge graničnike i formate labela sa informacijama o datumu/vremenu za glavne i sporedne graničnike. Image
  Prikažite labele sporednih graničnika u bilo kom željenom intervalu datum/vreme. Ovaj grafik prikazuje glavne mesečne labele i sporedne nedeljne datumske labele.

  Usavršena legenda klasa raspršenog crteža
  Promenite tekst za svaku stavku u legendi klasa raspršenog crteža radi boljeg razumevanja vašeg grafika. Uključite opseg vrednosti klase, ime klase ili tekst objašnjenja ili povežite tekst iz radnog lista sa legendom. Promenite veličinu simbola prikazanih u legendi klasa raspršenog crteža. Kreirajte višestruke kolone i redove da bi najpreciznije prikazali vaš raspršeni crtež klasa.

  Poboljšane osne labele iz radnog lista
  Ograničite podeoke labela radnog lista na odabrane redove iz radnog lista.

  Editujte pojedinačne objekte u složenim objektima
 
 
Top!
Top!