Vesti

U ime Red Hat-a, Romsym Data Vas poziva da nam se pridružite na seminaru 20. Februara, 2013. u hotelu Falkensteiner u Beogradu.

Detaljnije...
 
Naslovna arrow PTC (Mathcad) arrow Mathcad - Svetski standard za inženjerske proračune
 
 
Mathcad - Svetski standard za inženjerske proračune
ImageMathcad, danas, koriste vrhunski inženjeri da bi izvršili, dokumentovali i razmenili proračune i projekate. Jedinstven vizuelni format Mathcad-a i scratchpad interfejs integrišu standardnu matematičku notaciju, tekst i grafikone u istom radnom listu - što Mathcad čini idealnim za arhiviranje znanja, ponovni proračun i inženjersku saradnju.

Mathcad je softver za inženjerske proračune koji pokreće inovacije i nudi značajne prednosti u povećanju lične produktivnosti i produktivnosti procesa u razvoju proizvoda i inženjerskom projektovanju. Za razliku od specijalizovanih alata za proračune i tabele, Mathcad omogućava projektantima proračune uz pružanje sveobuhvatne matematičke funkcionalnosti i dinamičkih proračuna.

KARAKTERISTIKE I PREDNOSTI

 • Jednostavan za učenje i upotrebu - ne zahteva poznavanje programiranja
 • Povećava produktivnost, štedi vreme i smanjuje greške inženjera
 • Poboljšava verifikaciju i validaciju kritičnih proračuna
 • Čuva intelektualnu svojinu, promoviše najbolje primere praproračuna i ponovno korišćenje samih proračuna
 • Omogućava sigurano, robustno upravljanje proračunima ako koristite Windchill
 • Kompletna dokumentacija kalkulacija je u skladu sa standardima

Familija proizvoda Mathcad predstavlja ogromnu pomoć svim zaposlenima u inženjerskim firmama. Direktorima garantuje maksimalnu produktivnost, brži izlazak proizvoda na tržište, bolji kvalitet proizvoda i manje troškove, uz očuvanje intelektualne svojine. Menadžerima omogućava da nadziru, proveravaju, procenjuju i podnose izveštaje o aktivnostima kako u okviru kompanije tako i van nje, u komunikaciji sa glavnim poslovnim partnerima i agencijama. Inženjerima pomaže da budu efikasniji u svim fazama rada, jer smanjuje mogućnost grešaka, poboljšava saradnju sa kolegama i podstiče upotrebu proverenih proračuna u budućim projektima. Osim toga, Mathcad rasterećuje IT- službe, pošto funkcioniše na bazi visoko pozdanih, open-standard tehnologija koje je lako integrisati, kao što su Microsoft.NET framework i XML.

Mathcad vam pomaže da optimizujete ključne procese u razvoju proizvoda:

 • Osmišljavanje koncepta
 • Projektovanje sistema
 • Konstruisanje detalja
 • Verifikacija i validacija konstrukcionog rešenja
 • Usklađivanje sa propisima
 • Kontrola kvaliteta

Usmeren na inženjering

Mathcad je osmišljen da bi pomogao inženjerima da brže i kvalitetnije obavljaju svoje zadatke. Kao proizvod kog su čitaoci časopisa Desktop Engineering proglasili proizvodom godine, a PC Magazine ocenio sa četiri zvezdice, Mathcad je najkorišćeniji softver za inženjerske proračune na tržištu.

Šta je novo u Mathcad-14.0

Mathcad-14.0 je prva verzija Mathcad-a, od kad je PTC preuzeo Mathsoft, u aprilu 2006.g.

9 Jezika
Mathcad je sada dostupan na 9 jezika koji PTC istorijski nudi: engleski, nemački, francuski, italijanski, španski, japanski, tradicionalni i pojednostavljeni kineski, korejski.

Potpuna Unicode podrška
Unicode omogućava dosledno prikazivanje radnog ekrana, bez obzira na operativni sistem, lokalne ili jezičke postavke. Korisnici mogu da upotrebljavaju svaku neophodnu regionalnu i disciplinarnu, ispravnu notaciju u bilo kojoj oblasti Mathcad radnog lista, uključujući imena promenljivih, labele na crtežu itd.

Za razliku od programerskih alata ili tabelarnih programa za proračune, Mathcad-ov interfejs podržava i prikazuje uobičajenu matematičku notaciju pritiskom na tastere na tastaturi ili odabirom palete iz menija. Zbog toga što su proračuni na radnim listovima aktivni, unos nove varijable ili izmena jednačine dovodi do automatskog ažuriranja rezultata ili iscrtavanja novog 2D ili 3D grafika, čime smo pošteđeni ponovnog izračunavanja. Proračuni i rezultati se dokumentuju u radnim listovima koji se mogu ponovo koristiti, čuvati i bez problema prebaciti u neki drugi format, uključujući MS Word, PDF, HTML i XML. Ovakvi, fleksibilni formati omogućavaju inženjerima da sa drugima podele kompletno dokumentovan dizajn – uključujući koncept i primenu, a ne samo kod. XML format i podržavanje standardnih interfejsa olakšava razmenu radnih listova, metoda i vrednosti sa drugim korisnicima i sistemima, među kojima su aplikacije za obradu dokumenata, kompjuterski dizajnerski (CAD) programi i programi za obradu podataka o proizvodima (PDM programi).

Budući da je Mathcad sastavni deo sistema razvoja proizvoda kompanije PTC, moguće ga je neometano integrisati sa Pro/ENGINEER-om, najprodavanijim CAD/CAM/CAE-softverom, kojeg proizvodi ista kompanija. Ova dvosmerna integracija obezbeđuje jednistvenu moć inženjerskog predviđanja. Mathcad se može upotrebiti da se predvide karakteristike dizajna, a rezultati se mogu koristiti za upravljanje parametrima i dimenzijama u Pro/ENGINEER CAD modelima. Karakteristike dizajna predviđene uz pomoć Mathcad-a i modelovane u Pro/ENGINEER-u mogu potom biti proverene uz pomoć Pro/ENGINEER Mechanica-e. Takođe, parametri i dimenzije iz Pro/ENGINEER modela se mogu vratiti u Mathcad radi dalje analize dizajna. Osim toga, radni listovi Mathcad-a mogu se sačuvati i obrađivati u PTC Windchill-u, čime se omogućava centralizovani pristup inženjerskim proračunima, njihova razmena i ponovno korišćenje.

Mathcad je kompatibilan i sa mnogim drugim izvorima podataka i proizvodima drugih kompanija, uključujući Microsoft Excell (kao i druge MS Office aplikacije), MathWorks MATLAB, Bentley Microstation, i ANSYS Workbench.

Dvosmerna integracija između Mathcad-a i Pro/ENGINEER-a omogućava inženjering sa velikom moći predviđanja i smanjenje broja prototipova.

Mathcad Calculation Server – razmenjujte radne listove preko Web-a

Mathcad Calculation Server omogućava kompanijama da distribuiraju interaktivne Mathcad radne listove putem Interneta ili mreže računara kompanije, čineći ih tako dostupnim kolegama, klijentima, partnerima i drugima, koji do njih mogu doći preko standardnih Web browser-a, a da pritom ne moraju imati instaliran Mathcad na svojim kompjuterima. Bilo koji korisnik može interaktivno da obrađuje Mathcad dokumente uz pomoć jednostavnih HTML polja. Rukovodiocima i inženjerima nisu neophodni nikakvi posebni plug-in-ovi, a autori online matematičkog sadržaja ne moraju poznavati HTML ili Web jezike za skriptovanje. Mathcad Calculation Server podržava sve matematičke funkcije ugrađene u Mathcad i sve „extension” pakete za pravljenje Web stranica za ponovne proračune, uključujući grafički prikaz rezultata. Rezultati online proračuna mogu se sačuvati i ponovo upotrebiti za veliki broj inženjerskih projekata.

Mogućnosti primene Mathcad Calculation Server-a

 • Ponavljanje proračuna unošenjem različitih promenljivih po scenariju „šta ako...”
 • Omogućavanje ponovnog korišćenja proračuna u narednim projektima
 • Omogućavanje i ne tako iskusnim korisnicima da obavljaju proračune
 • Pravljenje specijalizovanih sajtova sa prilagodljivim proračunima, na primer sajtovi sa katalozima delova ili za tehničku podršku
 • Distribucija skraćenih verzija radova klijentima u razumljivom formatu koji omogućava ponovne proračune
 • Razvijanje interaktivnih inženjerskih i matematičkih problema za obuku putem Web-a

Poboljšana produktivnost inženjeringa

 • Omogućava neometan pristup Mathcad sadržaju preko standardnih browser-a
 • Štedi dragoceno vreme tako što omogućava inženjerima da i u narednim projektima koriste intelektualnu svojinu sadržanu u radnim listovima Mathcad-a

Poboljšana komunikacija i saradnja

 • Distribuira interaktivne Mathcad dokumente u celoj kompaniji, univerzitetu, extranet-u ili javnim sajtovima omogućavajući opštu upotrebu, ali uz poštovanje autorskih prava
 • Promoviše najbolje prakse tako što obezbeđuje standardizaciju i distribuciju inženjerskih proračuna kako bi svi u organizaciji mogli da ih koriste

Mathcad Calculation Server uvećava i ličnu i produktivnost procesa inženjerskog dizajna. Iskoristite bez odlaganja znanje o inženjerskim proračunima sadržano u vašim Mathcad radnim listovima.

Mathcad Calculation Server omogućava pristup interaktivnim radnim listovima Mathcad-a preko standardnih Web browser-a.
Promovišite najbolje prakse i koristite inženjerske proračune iz radnih listova Mathcad-a u narednim projektima uz pomoć Mathcad Calculation Server-a.

 

Pozivamo sve zainteresovane da probaju ovaj paket (link za download)

Potpuno funkcionalna 30 - to dnevna probna verzija.

 

 

 

 
 
Top!
Top!