Vesti

U ime Red Hat-a, Romsym Data Vas poziva da nam se pridružite na seminaru 20. Februara, 2013. u hotelu Falkensteiner u Beogradu.

Detaljnije...
 
Naslovna arrow ManageEngine (AdventNet) arrow Applications Manager - Poslovni server i nadgledanje performansi aplikacija
 
 
Applications Manager - Poslovni server i nadgledanje performansi aplikacija

Integrisani softver za nadgledanje aplikacija, servera i baza podataka

Šta je Applications Manager?

ManageEngine Applications Manager je softver za dostupnost i praćenje performansi koji pomaže preduzećima da osiguraju veliku dostupnost i visoke performanse za svoje poslovne aplikacije, pomoću osiguranja da serveri i aplikacije imaju produženo vreme ispravnog rada. Application performance management mogućnosti uključuju server monitoring, application server monitoring, database monitoring, web services monitoring i niz drugih application management mogućnosti koje mogu pomoći IT administratorima da upravljaju svojim resursima.

Kako Vam ManageEngine Applications Manager može pomoći?

ManageEngine Applications Manager Vam pomaže celovitim pogledom na vaše IT izvore. On pomaže nadgledanje performansi različitih komponenti aplikacija i pomaže u brzom rešavanju problema izvođenja. Na taj način se smanjuje opasnost od suženog pogleda i poboljšava kvalitet usluga za krajnje korisnike.

ManageEngine Applications Manager je rešenje za upravljanje dostupnošću i performansama koje aktivno nadgleda Business Applications i pomaže da preduzeće bude sigurno da će se njihove web applikacije susresti sa očekivanjima krajnih korisnika.

Image 

Menadžment infrastrukture performansi
Ako infrastruktura postane kompleksna, potrebno je ići dublje u aplikacije i servere da bi se nadgledale performanse, identifikovali bottlenecks i planirao kapacitet. Tradicionalni Network i Systems Management alati nisu dovoljno dobri.
 
Ova mogućnost osigurava bolji kvalitet iskustva za krajnje korisnike u corporate LAN. Dodatno pomaže misiju nadgledanja preduzeća  enterprises monitor mission critical (SaaS) aplikacijama koje isporučuju kupcima.
 
Dijagnostikovanje problema performansi
Veoma je koristan za administratore servera, DBA i aplikacijske timove jer ukazuje na uska grla u performansma izvršavanja poslovnih transakcija počevši od URL-a pa sve do postavljanja SQL upita.

ManageEngine Applications Manager takođe obezbeđuje Business Service Management koji omogućava poslovno centrirani pogled na nadgledanje IT resursa. Ovo, dalje pomaže usmeravanju vaših IT resursa ka potrebama posla.

Zašto treba da uzmete u obzir Applications Manager?

ManageEngine Applications Manager podržava različite aplikacije i serverska okruženja. Na taj način pomaže da se većina vaših potreba za nadgledanje performansi aplikacija susretne sa jednim alatom. To je sveobuhvatan alat koji pokriva sve vodeće servere aplikacija, web servere, baze podataka, servere i takođe obezbeđuje mehanizam za uključivanje nadgledanja korisničkih aplikacija pomoću integrisanih skripti koje ste sami napisali.

space
Mala i srednja preduzeća
spacespace space
Za velika preduzeća
space
space

ManageEngine Applications Manager Professional Edition obezbeđuje integrisane servere aplikacija, baze podataka, servere, web servise, Middleware, portale, SAP, web sajtove i sposobnost nadgledanja web aplikacija korišćenjem web klijenta.

  • Možete nadgledati do 250 aplikacija, baza podataka, servera itd.
space space

ManageEngine Applications Manager Enterprise Edition ima razgranatu arhitekturu koja pomaže da se u preduzećima nadgleda hiljade aplikacija, servera, baza podataka itd. i daje jedinstven pogled na celu infrastrukturu. Ima:

  • Sve karakteristike Professional Edition
  • Visoka skalabilnost i podrška za oporavak sistemat
  • Sposobnost  za nadgledanje resursa u zaštićenim mrežama

Pozivamo sve zainteresovane da probaju ovaj paket (link za download)

Image

Potpuno funkcionalna 30 - to dnevna probna verzija.

 

 


 
 
Top!
Top!