Vesti

U ime Red Hat-a, Romsym Data Vas poziva da nam se pridružite na seminaru 20. Februara, 2013. u hotelu Falkensteiner u Beogradu.

Detaljnije...
 
Naslovna arrow ManageEngine (AdventNet) arrow EventLog Analyzer - Syslog & Event Log Management Tool
 
 
EventLog Analyzer - Syslog & Event Log Management Tool

EventLog Analyzer je web bazirani softver za nadgledanje i upravljanje dnevnicima događaja i aplikacija u realnom vremenu. Ovaj softer sakuplja, analizira, izveštava i arhivira, Event Log-ove sa distribuiranih Windows hostova, SysLog-ova sa distribuiranih Unix hostova, rutera, svičeva i drugih SysLog uređaja, Application log-ova sa IIS Web servera, IIS FTP servera, MS SQL servera, Oracle database servera, DHCP Windows i DHCP Linux servera. Eventlog analyzer aplikacije generišu dijagrame i izveštaje koji pomažu u analizi sistemskih problema sa minimalnim uticajem na performanse mreže. 

Koje EventLog Analyzer izdanje odgovara Vama?

EventLog Analyzer je dostupan u tri izdanja u zavisnosti da li se radi o malim, srednjim ili velikim preduzećima.  Ispitajte izdanja i izaberite ono koje odgovara vašem okruženju.

Koje probleme rešava?

EventLog Analyzer pomaže u nadgledanju unutrašnjih pretnji IT resursima preduzeća i olakšava primenu zaštite u preduzeću. Ovaj softver generiše izveštaje u saglasnosti sa različitim propisima kao Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA), Gramm-Leach-Bliley Act (GLBA), Sarbanes-Oxley Act (SOX) i Payment Card Industry Data Security Standards (PCI) i arhivira dnevnike radi revizije mreže/saglasnosnosti i forenzičke analize. Softver takođe skraćuje vreme oporavka sistema i poboljšava performanse mreže u preduzeću. On pomaže sistem administratorima da reše probleme na hostovima, odabranim aplikacijama i mreži. Softver za upravljanje dnevnicima događaja pomaže organizacijama da ostvare ciljeve host-baziranog Security Information Event Management-a (SIEM).

Koje karakteristike nudi?

Centralizovano upravljanje dnevnicima događaja, izveštaje saglasnosti, automatsko upozoravanje, istorijske trendove, analizu sigurnosti, grupisanje hostova, šablone izveštaja o događajima, kastomizovane profile izveštaja, raspored izveštavanja, višestruke formate izveštaja.

Koje platforme i uređaje podržava?

EventLog Analyzer može da sakuplja i izveštava dnevnike događaja sa sledećih operativnih sistema, uređaja i aplikacija: Windows NT/2000/XP/Vista/2003 & 2008 Servers, Linux - RedHat, Debian, UNIX - Solaris, HP-UX, IBM AS/400, svičevi i ruteri - Cisco i drugi, SNARE za Windows, MS IIS - Web servera, MS IIS - FTP servera, MS SQL servera, Oracle database servera, DHCP - Windows i DHCP - Linux.

Pozivamo sve zainteresovane da probaju ovaj paket (link za download)

Image 

Potpuno funkcionalna 30 - to dnevna probna verzija.  


 

 
 
Top!
Top!