Vesti

U ime Red Hat-a, Romsym Data Vas poziva da nam se pridružite na seminaru 20. Februara, 2013. u hotelu Falkensteiner u Beogradu.

Detaljnije...
 
Naslovna arrow Abbyy arrow ABBYY FineReader 10 - OBLICI LICENCIRANJA
 
 
ABBYY FineReader 10 - OBLICI LICENCIRANJA
ABBYY FineReader ima svoja dva oblika (izdanja): Professional Edition i Corporate Edition.

FineReader Professional Edition je namenjen kućnoj (home) upotrebi kao i SOHO korisnicima (za
mala preduzeća) i instalira se samo na jedan računar.

FineReader Corporate Edition je namenjen za korporativne mreže i firme, razlikuje se od
Professional Edition‐a po tome što uključuje i mogućnosti korišćenja mreže.

Postoje dve glavne vrste licenci za ABBYY proizvode:

Per Seat = Po korisničkom mestu ‐ neophodna je licenca za svako radno mesto, tj program može biti
instaliran na određenom broju kompjutera koji je određen licencom zadatog paketa.

Concurrent = Istovremeno - ovaj tip licence se instalira za istovremeni/simultani pristup i rad, t.j.
program može biti instaliran na bilo kom broju kompjutera na mreži, ali samo određeni broj
korisnika može koristiti program istovremeno.

Tehnička ograničenja i upotreba licenci u ABBYY FineReader 10 CE izdanju

Svi uslovi korišćenja Korporativnog izdanja  mogu se pročitati prilikom aktivacije (unošenjem
serijskog broja) takođe, uslovi licenciranja su napisani i u fajlu licence . Ovim  fajlom su  definisana
ograničenja za upotrebu.

Uslovi korišćenja su određeni sledećim:

  • Time, da li je licenca Per Seat ili Concurrent
  • Brojem radnih pozicija, mesta (za Per Seat licence) ili maksimalnim brojem korisnika koji
mogu koristiti aplikaciju istovremeno ( za Concurrent licence)
 
Serijski brojevi

  • Licence za više radnih mesta mogu sada imati jedan serijski broj, ukoliko korisnik kupi veći
broj licenci, neće morati da unosi isti broj serijsih brojeva. Nakon aktivacije jednog serijskog
broja on će se automatski umnožiti tako da će korisnik imati serijski broj za svaku kupljenu
licencu. U isto vreme korisnik ipak može nabaviti serijski broj za svaku naručenu licencu ( za
slučaj da jedan broj sadrži samo jednu licencu).
  • Postoje dva tipa serijskih brojeva, pojedinačni i višestruki, označeni slovima S (single) i M
(multiple) u njihovom prefiksu  (FCRS‐ i FCRM‐). Jedino višestruki serijski broj može
obuhvatiti nekoliko licenci.
Ograničenje: program sa višestrukim serijskim brojem može biti instaliran jedino sa servera,
tj. mora biti prvo instaliran na server, a zatim sa servera na radna mesta (pozicije)
  • U okviru jedne mreže mogu se koristiti različiti tipovi licenci npr. nekoliko Concurrent i
nekoliko Per Seat licenci.
  • Jedan serijski broj može biti upotrebljen za nekoliko licenci istih karakteristika. Ukoliko npr.
kupac naruči 10 Per Seat licenci i 5 Concurrent licenci, moraju se upotrebiti najmanje 2
serijska broja.

Upravljanje licencama ‐ The Licence Manager

The Licence Manager se koristi za upravljanje Korporativnim licencama ( u slučaju više instalacija).

Menadžer licenci omogućava sistem administratoru da doda nove licence (serijske brojeve), aktivira
ih, vidi karakteristike licenci i kontroliše njihovu upotrebu na mreži.

Tehnička ograničenja za Per Seat i Concurrent licence

1. Jednu Concurrent licencu mogu da koriste jedino korisnici iste mreže. Svaki put kada se
pokrene FineReader sa nekog radnog mesta, on uspostavlja vezu sa serverom. Ukoliko su
aktivirane Concurrent licence na serveru, program će “uzeti” prvu slobodnu licencu. Kada
korisnik zatvori FineReader, korišćena licenca će ponovo biti slobodna za upotrebu.
2. Concurrent licenca može biti dodeljena  određenom random mestu, što znači da će korisnik
tog radnog mesta biti u mogućnosti da bilo kada koristi svoju licencu.
3. Kada je u pitanju Per Seat licenca; jedan, određeni serijski broj se dodeljuje određenom
radnom mestu tako da se FineReader pokreće, nezavisno od servera. Ako je Per Seat licenca
aktivirana na serveru, program se instalira sa servera na radno mesto, i biće mu dodeljena
prva slobodna licenca.Ta licenca može biti vraćena na server jedino u slučaju kada se
program deinstalira sa tog radnog mesta.
4. VAŽNO! Da bi postojala mogućnost da se radi sa kopijom FineReader Corporate izdanja sa
radnog mesta koje nema stalnu konekciju sa mrežom, licenca se mora isključiti sa server i
dodeliti tom radnom mestu. Ovo se može obaviti jedino Per Seat licencom. Što bi značilo da
ukoliko korisnik želi da koristi FineReader na svom laptop računaru, mora da kupi Per Seat
licencu namenjenu laptop računarima.

Image 

 
 
Top!
Top!