Vesti

U ime Red Hat-a, Romsym Data Vas poziva da nam se pridružite na seminaru 20. Februara, 2013. u hotelu Falkensteiner u Beogradu.

Detaljnije...
 
Naslovna arrow Abbyy arrow ABBYY Recognition Server 3.0 - Serversko rešenje za automatsku obradu dokumenata!
 
 
ABBYY Recognition Server 3.0 - Serversko rešenje za automatsku obradu dokumenata!

ImageABBYY Recognition Server je serversko rešenje za automatsku obradu dokumenata, OCR i PDF konverziju. ABBYY Recognition Server je dizajniran za automatsko konvertovanje velikog obima papirnih dokumenata ili slika dokumenata u potpuno pretraživ elektronski tekst, pogodan za poslovne procese, kao što je arhiviranje, elektronsko pretraživanje i slično. Ovaj proizvod omogućava automatsku obradu dokumenata, kojom se može upravljati sa jednog mesta, a pristupati sa različitih tačaka unutar organizacije ili putem interneta. Recognition Server može se takođe povezati sa različitim pratećim sistemima i aplikacijama putem skripti, XML tickets, API web servisa, ili API COM-based. ABBYY-jeva intiligentna OCR i PDF tehnologija za konverziju, isporučuje precizno obrađena dokumenta na 190 svetskih jezika.

 • Kreiranje pretraživih arhiva i digitalnih biblioteka
  Zahvaljujući svojoj prilagodiljivoj, distributivnoj ahitekturi, ABBYY Recognition Server je vrlo efikasan u kovertovanju dokumenata. Recognition Server 3.0 uključuje Server Manager, centralnu jedinicu namenjenu sistem menadžementu, koja može biti povezana sa neograničenim brojem stanica za obradu. Zahvaljujući ravnomernoj raspodeli radnih zadataka, tj korišćenju njihovih procesora, vrši se balansiranje sistemskih resursa.
 • Skeniranje dokumenata - front-end za ECM sisteme
  ABBYY Recognition Server je moćan, a podesan front-end za ECM systeme. Nudi intuitivan interfejs za skeniranje i indeksiranje dokumenata, isto kao i za automatski OCR engine za konvertovanje istih u pretražive formate. Dokumenta se klasifikuju bilo automatski, bilo od strane operatera i usmeravaju na odgovarajuću destinaciju, u zavisnosti od tipa i atributa. Proizvod takođe može funkcionisati kao web servis i podržava upload preko interneta.
 • Svakodnevni OCR servis
  Najefikasnije rešenje za velike organizacije u pogledu distribucije OCR servisa, je implementiranje jedinstvenog, centralizovanog OCR i servisa za konverziju dokumenata, koji radi na serveru.
 • OCR za velike sisteme za pretragu, koji indeksira sva skenirana i fotografisana dokumenta:
  • OCR for the Google Search Appliance™
  • OCR for Microsoft® search systems:
   • Microsoft Office SharePoint® Server
   • Windows® Search

Karakteristike

 • Pokriva sve korake od skeniranja dokumenata, preko indeksiranja, do izvoza u sisteme za arhiviranje upravljanje sadržajem
 • Brz za implementiranje i jednostavan za upotrebu
 • Dizajniran za obradu velikog broja dokumenata
 • Kompatibilan sa brojnim skenerima i ECM sistemima
 • Spreman za povezivanje sa Microsoft i Google sistemima za pretragu
 • Zasnovan na nagrađivanoj ABBYY OCR tehnologiji

Arhitektura

Image

ABBYY Recognition Server sastoji se iz nekoliko komponenti, koje mogu biti instalirane na istom ili različitim računarima u LAN mreži. Glave komponente su:

 • Server Manager – centralna komponenta sistem, koja kontroliše proces obrade, praveći liste čekanja i distribuirajući zadatke radnim stanicama;
 • Processing Station – servis, koji obavlja prepoznavanje i konverziju dokumenata;
 • Scanning Station – klijentska stanica za masovno skeniranje i pred-obradu slika;
 • Indexing Station – klijentska stanica za indeksiranje i klasifikovanje dokumenata;
 • Connector to Google Search Appliance™ (GSA) – komponenta, koja dozvoljava Google-ovim alatima za pretragu, da koriste Recognition Server za izvoz sadržaja iz slika dokumenata;
 • Connector to Microsoft® Search Systems (IFilter) – komponenta, koja dozvoljava Microsoft Office SharePoing Server i Windows Search, da koriste ABBYY Recognition Server za izvoz sadržaja iz slika dokumenata
 • Remote Administration Console – klijentska konzola za konfigurisanje i nadgledanje Recogntion Servera
 
 
Top!
Top!