Vesti

U ime Red Hat-a, Romsym Data Vas poziva da nam se pridružite na seminaru 20. Februara, 2013. u hotelu Falkensteiner u Beogradu.

Detaljnije...
 
Naslovna arrow AccessData arrow AD LAB - Usaglašeno istraživanje kroz saradnju i upravljanje slučajevima!
 
 
AD LAB - Usaglašeno istraživanje kroz saradnju i upravljanje slučajevima!

Image

SOFTVERSKA REŠENJA ZA OLAKŠAVANJE RADA FORENZIČKIH LABORATORIJA

AccessData podržava rad kompjuterskih forenzičkih laborataorija svih veličina u suočavanju sa raznim izazovima uz efikasniji rad. Laboratorija sa jednim zaposlenim može drastično da ubrza obradu slučajeva uz korišćenje distribuiranog procesiranja sa 4 korisnika, koje podržava FTK. Laboratorije za kompjutersku forenziku koje obrađuju veliki broj slučajeva sa ogromnim skupovima podataka mogu da imaju velike koristi od distribuiranog procesiranja i mogućnosti zajedničke analize upotrebom FTK Pro. Konačno, velike laboratorije koje obrađuju ogromne skupove podataka, uz korišćenje distribuirane radne snage ili saradnju sa advokatima, kadrovskom službom i drugim neforenzičkim učesnicima mogu da koriste AccessData Lab. AD Lab pruža snažnu i intuitivnu funkcionalnost za web bazirani pregled, proširenu sposobnost za distribuirano procesiranje uz korišćenje centralizovanje farme procesora i centralizovane baze podataka. Bez obzira na veličinu, obim ili misiju vaše kompjuterske forenzičke laboratorije, AccessData ima rešenje koje će zadovoljiti vaše potrebe.

Koje kompjutersko forenzičko rešenje vam odgovara?

 FUNKCIONALNOST FTK
FTK PRO
AD LAB
Distribuirano procesiranje
 4 korisnika 
 4 korisnika
 prošireno

Uređivanje poslova za
distribuiranu farmu procesora

NE
 NE   DA
Deljenje infrastrukture
centralizovane baze podataka
 NE  NE  DA
Saradnja FTK istražitelja
 NE 4 SIMULTANO
  NEOGRANIČENO
Upravljanje slučajevima i poslovima
NE NE 
DA
Dozvole bazirane na ulogama
u kontroli pristupa i aktivnosti
NE NE 
 DA
Near Native Web pregled
NE NE 
  DA
Integracija AD za ovlašćeni pristup
NE NE 
  DA
Učitavanje fajlova i proizvodnja
odgovarajućeg skupa podataka
NE NE 
  DA
eDiscovery De-Duplication NE NE 
  DA
Prilagođeni pregledi podataka
NE NE 
  DA

Bezbedno rešenje za kompjutersku forenzičku laboratoriju

  • Elektronsko evidentiranje može biti potpuno obezbeđeno na nivou slučaja ili fajla.
  • Granularna administracija bazirana na ulogama omogućava administratorima da dodele korisnicima određeni slučaj ili skup podataka vezan za neki slučaj.
  • Korisnici mogu biti ograničeni po svojim karakteristikama, tako da samo ovlašćeni korisnici mogu da pristupe naprednijim funkcijama.
  • Centralizovano logovanje obezbeđuje pregled pristupa.
  • Integracija Active Directory radi provere identiteta.
  • Web browser može da koristi SSL radi sigurne komunikacije.
 
 
Top!
Top!