Vesti

U ime Red Hat-a, Romsym Data Vas poziva da nam se pridružite na seminaru 20. Februara, 2013. u hotelu Falkensteiner u Beogradu.

Detaljnije...
 
Naslovna arrow VanDyke Software arrow VShell 3.8 - Server za Windows i UNIX!
 
 
VShell 3.8 - Server za Windows i UNIX!

Udaljeni pristup i administracija mreže  

Za siguran udaljeni pristup i administraciju, VShell nudi specifične prednosti menadžerima i administratorima mreže, od pristupa upravljačkom jezgru do prenosa fajlova i automatizacije poslova. Secure Shell i SSL/TLS protokoli vam daju fleksibilnost u obezbeđivanju sigurnosti vaše mrežne infrastrukture i procedura.

Image

Siguran prenos fajlova

Electronska isporuka podataka zamenjuje sve više klasičnu i brzu poštu. Koristite VShell kao hub infrastrukture za deljenje fajlova da biste povezali udaljene delove firme, partnere i kupce, uz fleksibilnu kontrolu pristupa da bi odredili odgovarajući pristup sistemu.

ImageBilo da vam je potreban prenos fajlova ili šira lepeza servisa za udaljeni pristup, neophodan vam je prilagodljiv softver za udaljeni pristup da biste kontrolisali stalno nove sigurnosne pretnje i brzo promenljivo poslovno okruženje.

Ključne prednosti

Obezbedite snažnu multi-protokolarnu sigurnost za prenos podataka. Secure Shell protokol vam pruža proverenu autentikaciju baziranu na otvorenom standardu, šifrovanje i proveru integriteta podataka, što vam obezbeđuje širok opseg servisa na koje se možete osloniti. Dodavanjem FTP over SSL na VShell za Windows povećava se vaš izbor protokola.

Kontrolišite pristup korisnika mogućnostima sistema i fajlovima. VShell vam daje velike mogućnosti u upravljanju privilegijama u radu sa jezgrom, prenosu fajlova i korišćenju drugih servisa. Primeri uključuju liste za kontrolu pristupa i virtuelne root direktorijume.

Lako podešavanje i prilagođavanje. VShell se jednostavno instalira i pokreće. Windows setup i konfiguracija su pojednostavljeni korišćenjem grafičkog kontrolnog panela. Sve platforme podržavaju konfigurisanje na daljinu.

Nadgledajte i arhivirajte događaje uz podršku za automatizaciju. VShell vam pruža potrebnu pomoć i reaguje na događaje kao što su neuspešno logovanje i učitavanje fajlova. Arhiviranje događaja omogućava nadgledanje sigurnosti i usaglašenost sa regulativom.

Koristite licence bazirane na konekcijama. VShell Administrator, Workgroup i Enterprise izdanja vam omogućavaju povoljne licence za različit broj korisnika. Dodavanjem VShell za Windows FTPS izdanja dobijate veću fleksibilnost u prenosu fajlova. Program podrške uključuje stručnu tehničku pomoć i redovno održavanje verzija.

Saznajte više o SecureCRT karakteristikama

 
 
Top!
Top!