Vesti

U ime Red Hat-a, Romsym Data Vas poziva da nam se pridružite na seminaru 20. Februara, 2013. u hotelu Falkensteiner u Beogradu.

Detaljnije...
 
Naslovna arrow ChaosGroup (V-Ray) arrow V-Ray RT
 
 
V-Ray RT
ImageVrhunska raytracing tehnologija omogućava neposrednu interakciju između korisnika i virtuelnog okruženja, pri čemu je alat napravljen imajući u vidu zahteve prezaposlenog i zahtevnog 3D umetnika. V-Ray RT prati akcije korisnika dok radi na sceni i automatski i postupno stvara fotorealistični pregled scene. Alat je dizajniran da poboljša i ubrza rad umetnika na teksturi i osvetljenju.

 

Nabavka
 V-Ray RT za 3dsmax Autodesk ® službeno se pojavio 1. juna 2009.g. Kupovina se obavlja preko mreže distributera.

Generalno 
V-Ray RT interaktivni sistem za obradu slike ima mnoge napredne funkcije; ovde su navedene samo neke od njih. Imajte na umu da su sve funkcije podložne promenama bez posebne najave.

Trenutno koristi samo CPU. Ne zahteva posebne grafičke kartice 
Trenutno V-Ray RT tehnologija koristi centralne procesore i ne zahteva nikakve posebne ili skupe grafičke kartice. Sve što je potrebno da bi V-Ray RT normalno radio su centralni procesori. Kao i obično upotrebljavaćemo sve vaše centralne procesore i jezgra bez ikakvih dodatnih troškova za licence.

Međutim, V-Ray RT arhitektura je vrlo pouzdana i ako je potrebno - može se jednostavno upotrebiti bi se omogućilo korišćenje novih hardverskih tehnologija za ubrzanje u budućnosti. 

Distribuirana obrada slike
V-Ray RT podržava distribuiranu obadu slike na više kompjutera u lokalnoj mreži. 

Integracija sa 3ds Max-om 
V-Ray RT je ActiveShade sistem za obradu slike u 3ds Max-u, odvojena od produkcije V-Ray obrade slike. V-Ray RT ne uvodi nove plugin-ove, osim interaktivnog sistema za obradu slike. Umesto toga koriste se postojeći 3ds Max i V-Ray materijali, teksture, svetla, kamere i sl. V-Ray RT se sastoji od dve glavne komponente: 

 •  V-Ray RT interaktivni sistem za obradu slike u 3ds Max-u;
 • Jedn ili više V-Ray RT servera za obradu slike.

V-Ray RT obavlja proces obrade slike izvan samog 3ds Max-a, uz pomoć V-Ray RT servera za obradu slike, koji mogu raditi ili lokalno na istom kompjuteru, ili na drugim kompjuterima u lokalnoj mreži. Plugin za obradu slike u 3ds Max-u samo prenosi promene scena serveru za obradu slike i prikazuje konačan rezultat.

Interaktivnost 
Glavna karakteristika V-Ray RT je njegova sposobnost za praćenje promena scena koje izvode korisnici i automatsko ažuriranje ActiveShade prikaza. Sledeće promene scena su podržane:

 • Pravljenje/brisanje objekata (geometrija, svetla, kamere, itd.);
 • Menjanje parametera objekta;
 • Pokretanje/rotiranje/promena veličine objekata; 
 • Primena/uklanjanje/menjanje modifikatora objekata;
 • Sakrij/otkrij objekte;
 • Primeni materijale na objektima;
 • Izmena svojstava materijala kao što su teksture, boje, itd.;
 • Izmjena svojstva svjetlosti (kao što su položaj, boja, itd.);
 • Animacija kamera, objekata, svetla i materijala;
 • Promena sistema za obradu slike;
 • Promena orjentacije kamere/pogleda;
 • Modifikacija parametara kamere/pogleda;
 • Promena okruženja (boja, tekstura, itd.).

Geometrija
Sledeći geometrijski objekti su podržane od strane V-Ray RT-a:

 • Mreža trouglova;
 • Svi ostali osnovni oblici koji se mogu pretvoriti u mrežu trouglova (NURBS površine, patch-evi, itd.);
 • VRayPlane objekti.

  detaljnije(engleski) >>

 
 
Top!
Top!