Vesti

U ime Red Hat-a, Romsym Data Vas poziva da nam se pridružite na seminaru 20. Februara, 2013. u hotelu Falkensteiner u Beogradu.

Detaljnije...
 
Naslovna arrow Data Domain arrow Data Domain Replicator softver
 
 
Data Domain Replicator softver
Efikasno kopiranje Backup-a i arhive podataka na mreži

Data Domain Replicator softver obezbeđuje mrežno-efikasne, automatizovane, ultra bezbedne kopije za Disaster Recovery (DR), zaštitu podataka za udaljene kancelarije i multi-site tape konsolidaciju. Data Domain Replicator softver čuva ili asinhrono replicira samo komprimovane, duplicirane podatake preko wide area network (WAN), čineći mrežne kopije ekonomski i operativno izvodljive.

Ključne karakteristike

  • Do 99% smanjenje mrežnog protoka: Za kopiranje na Offsite lokaciju, Data Domain sistemi za duplicirano skladištenje podataka prvo dupliciraju podatke na originalnom Data Domain sistemu, a zatim se ponovo primenjuje ista tehnika na željenom sistemu.
  • Siguran, jednostavan i integrisan: Replikator softver omogućava automatsko offsite kopijranje pomoću lake integracije sa postojećom mrežnom i backup infrastrukturom. Mrežno efikasno kopiranje eliminiše bezbednosni rizik povezan sa intervencijama ljudi i fizičkim prenosom traka.
  • Brzo spašava podatke sa mreže: Data Domain sistemi za duplicirano skladištenje podataka obezbeđuju visok kapacitet i mrežno zasnovan DR, što mogućava spašavanje online podatka sa bilo koje replicirane lokacije.
  • Zaštita podataka u udaljenim filijalama: Replikator softver omogućava geografski distribuiranim filijalama da čuvaju odabrane podatke na centralnom hub-u ili data centru radi oporavka sajta preduzeća.
  • Multi-site zaštita podataka: Koristeći mrežno-efikasno kopiranje, Replicator obezbeđuje sekundarnu kopiju repliciranu na offsite lokaciji, treću kopiju repliciranu na trećem sajtu ili više kopija u kaskadnom stilu, obezbeđujući povećanu zaštitu podataka na nivou preduzeća.
  • Konsolidacija traka: Replicator softver eliminiše potrebu za backup-om na traku u svakoj udaljenoj filijali i omogućava organizaciji da konsoliduje infrastrukturu traka na centralnom hub-u uz iskusno IT osoblje.
  • Fleksibilne opcije primene: Da bi zadovoljio širok spektar potreba u zaštiti podataka, Replicator softver obezbeđuje pun opseg  opcija kopiranja uključujiući replikaciju kolekcija, direktorijuma kao i više-u-jedno, bidirekciono i kaskadno kopiranje.
 
 
Top!
Top!