Vesti

U ime Red Hat-a, Romsym Data Vas poziva da nam se pridružite na seminaru 20. Februara, 2013. u hotelu Falkensteiner u Beogradu.

Detaljnije...
 
Naslovna arrow Netikus.net arrow EventSentry
 
 
EventSentry
ImageVerzija 2,91
EventSentry je nagrađivano, proaktivno rešenje za nadgledanje u realnom vremenu koje nadgleda vaše radne stanice, servere i mrežne uređaje da bi se obezbedila maksimalna raspoloživost i koje takođe pomaže u PCI, SOX, HIPAA i drugim standardizacionim zahtevima.

Sa EventSentry možete konsolidovati i pratiti evidencije događaja i log fajlove u realnom vremenu, kao i pratiti performanse, prostor na disku, servise, procese i instalacije softvera na serverima i radnim stanicama. EventSentry se takođe integriše sa Nessus.
Biti u skladu sa standardima je lakše nego ikada sa nedavno poboljšanim Compliance Tracking Features. Pratite procese, prijavljivanje na konzolu i mrežu, pristup datoteci, događaje u vezi upravljanja nalogom, štampanje, pa čak i događaje u vezi promene pravila.

Dodatne funkcije uključuju širok spektar opcija za praćenje okruženja (npr. temperatura, voda), uključene skripte sa ugrađenim organizatorom aplikacija za prilagođena nadgledanja, zakazane backup-ove dnevnika događaja i NTP sinhronizaciju.
Open-source Web izveštavanje (na 6 jezika, uključujući engleski, francuski, nemački i japanski) podržava granularnu autentikaciju do nivoa kompjutera, sofisticirane izveštaje koji mogu biti konfigurisani da zahtevaju pregled i prikaz aktivnih računara, mreže i statusa sa kontrolne table.
EventSentry uključuje sprave, koje vam omogućavaju da vidite ispravnost vašeg servera i mreže sa bilo kog desktop računara pod Windows-om ili OS X-om.

 

PREGLED KARAKTERISTIKA

 

Praćenje dnevnika događaja
Praćenje događaj u ralnom vremenu i konsolidacija baze podataka podržavaju napredne funkcije kao što su pragovi, periodični događaji, tajmeri, umetanje komentara i sažeta obaveštenja.

Upravljanje instalacijama
Lak za korišćenje interfejs koji vam omogućava da upravljate daljinskim instalacijama iz jedne tačke sa novim paketima za dnevnike događaja, datotekom zapisa, proveru ispravnosti i usklađenosti.

Praćenje usklađenosti
Pratite aktivnost pristupa fajlovima, prijavljivanje na bilo koji proces ili bilo koju konzolu, pregled uspešnosti prijavljivanja na mrežu, pratite upravljanje nalozima i događaje promene pravila, kao i štampanje.

Obaveštenja
EventSentry sadrži 15 različitih tipova obaveštenja, uključujući: SMTP e-mail, Jabber (IM), baze podataka, SNPP, SNMP, RSS tekstualnu datoteku, mreže Syslog, procese, matrične štampače, restarta, kontrola servisa,  zvuk i desktop.

Nadgledanje dnevnika zapisa
Nadgledajte bilo koji dnevnik zapisal (na primer IIS, DHCP-a, ntbackup, firewall) i konsoliduje podatke u baze podataka ili primite alarme kada se pronađe zadati tekst. Sadržajni izveštaji preko web-a su dostupni za odredjene dnevnike zapisa.

Nadgledanje bez uplitanja
Izuzetno efikasani agenti prate vaše servere i radne stanice bez uticaja na performanse računara koji se nadgleda, uz istovremeno minimiziranje opterećenja mreže.

Nadgledanje performansi
Nadgledajte bilo koji indikator performansi  Windows-a i primite alarm kada indikator izađe izvan zadatih granica ili upišite vrednos indikatora u bazu podataka da biste sagledali ili uočili trendove.

Ekonomičan
Nadgledanje dnevnika zapisa u realnom vremenu i konsolidacija baze podataka koja podržava napredne funkcije kao što su pragovi, periodični događaji, tajmeri i sažeta obaveštenja.

Praćenje procesa i servisa
Pro-aktivno nadgledanje servisa i samostalnih procesa. EventSentry takođe može automatski da restartuje neuspele procese i servise.

Nadgledanje prostora na disku
Primite alarme bazirane na apsolutnim ili procentualnim granicama za diskove ili foldere. Pogledajte i predvidite upotrebu prostora na disku sa grafičkim web izveštajima.

Web izveštavanje
Open-Source web izveštavanje koje radi na većini brauzera. Funkcije uključuju različite prikaze, granularnu kontrolu pristupa, pregledne izveštaje i desktop alate.

 

ImagePogledajte prezentaciju sveobuhvatnih EventSentry web izveštaja 

 

Pozivamo sve zainteresovane da probaju ovaj paket (link za download)

Potpuno funkcionalna 30 - to dnevna probna verzija.

 

 
 
Top!
Top!