Vesti

U ime Red Hat-a, Romsym Data Vas poziva da nam se pridružite na seminaru 20. Februara, 2013. u hotelu Falkensteiner u Beogradu.

Detaljnije...
 
Naslovna arrow Micro Focus arrow Micro Focus Net Express
 
 
Micro Focus Net Express
Micro Focus Net Express je vodeći na tržištu COBOL razvojno okruženje za proširenje osnovnih poslovnih procesa za Windows i druge distribuirane platforme. Moćno  Integrated Development Environment (IDE), plus direktne mogućnosti COBOL Web servisa, J2EE povezivanje i XML podrška omogućava lako integrisanje postojećih i novih COBOL aplikacija sa vodećim poslovnim tehnologijama.

Micro Focus Net Express pruža kompletno okruženje za brzi razvoj i modernizaciju COBOL poslovnih komponenti i poslovnih aplikacija.

Podaci o proizvodu>> 

Izdvajamo

  • Kreira moderne COBOL aplikacije ponovnim korišćenjem postojećeg koda
  • Pruža postojeće COBOL poslovne procese kao Web servise
  • Unapređuje COBOL aplikacije na J2EE saglasan način uz korišćenje Java aplikacionog servera kao što su IBM WebSphere, BEA WebLogic, Oracle Application Server i JBoss
  • Razmenjuje podatake sa različitim aplikacijama pomoću XML-a
  • Koristi prednosti  visoko produktivnog razvojnog okruženja


Prednosti

  • Unapređuje COBOL poslovne procese kao usluge u SOA-i
  • Integriše COBOL aplikacija sa J2EE
  • Smanjuje vreme potrebno za pravljenje, proširenje i održavanje aplikacija
  • Olakšava B2B i B2C transakcije koristeći XMLProizvodi za pristupanje podacima

Micro Focus nudi dva proizvoda za podršku razvoju aplikacija koristeći Net Express ili Server Express. Ovi proizvodi obezbeđuju fleksibilnost pristupa podacima u svim vašim aplikacijama. Oni vam omogućavaju da proširite svoje razvojne mogućnosti i smanjite potrebe za obuku u novim programskim jezicima.

Micro Focus Database Connectors - lako proširenje COBOL-a relacionim bazama podataka

U okruženju gde vaša COBOL aplikacija treba da se poveže sa relacionim bazama podataka, a možda čak treba da se prebaci između različitih provajdera baza podataka bez promene originalnog izvornog koda, Micro Focus Database Connectors su dostupni kao opcija u Net Express-u i Server Express-u. Upotrebom tradicionalne COBOL sintakse, vaše aplikacije mogu potpuno učitati i ažurirati relacione baze podataka koje koriste ostale aplikacije u vašem okruženju. Ovo omogućava jednostavnu integraciju podataka između vaših COBOL aplikacija i drugih jezika, na primer Java ili alati kao što su Microsoft Excel i Access.

Micro Focus XDBC - omogućava da vaši COBOL podaci budu dostupni SQL aplikacijama

Većina preduzeća ima vredne podatke sačuvane kao tradicionalne COBOL fajlove koje bi trebalo lako koristiti u drugim jezicima i alatima. XDBC olakšava da se obezbede industrijski standardni interfejsi, uključujući ODBC i JDBC, za te podatke. Takođe pojednostavljuje upravljanje COBOL podacima koji mogu biti sačuvani u više fizičkih datoteka, i rad sa njima kao sa jedinstvenim izvorom podataka.

 
 
Top!
Top!