Vesti

U ime Red Hat-a, Romsym Data Vas poziva da nam se pridružite na seminaru 20. Februara, 2013. u hotelu Falkensteiner u Beogradu.

Detaljnije...
 
Naslovna arrow VanDyke Software arrow ClientPack - Automatizacija prenosa fajlova i poslova jezgra!
 
 
ClientPack - Automatizacija prenosa fajlova i poslova jezgra!
ImageVanDyke ClientPack je komplet alata za automatizaciju prenosa fajlova, poslova jezgra i administriranje javnih ključeva. VRALib, ključna komponenta ClientPack-a, je Windows COM API koja omogućava prilagođene skripte za SSH2 konekcije.

VanDyke ClientPack omogućava administratorima mreže da upotrebe automatizovane alate VShell® servera za druge korisnike. Štedi vreme u rutinskim administrativnim i konfiguracionim zadacima i primenjuje konzistentno sigurnosna pravila i procedure.

VanDyke ClientPack uključuje:

  • VRALib, COM i .NET API za skripte SSH2 konekcije (samo za Windows)

i sigurnu podršku za komandne linije:

  • vsftp, interaktivna podrška za SFTP radi brzog i lakog prenosa fajlova
  • vsh, interaktivna podrška za jezgro
  • vcp, podrška za linijski orjentisan prenos fajlova
  • vkeygen, generator javnih i tajnih ključeva
  • vpka, alat za učitavanje ključa na Shell server

Ključne prednosti

Koristite VRALib COM interfejs za Windows radi udaljenog izvršavanja, prenosa fajlova i prosleđivanja portova u vašim .NET aplikacijama.

Interfejsi za skripte komandnih linija vam omogućavaju da automatizujete prenos fajlova, poslove jezgra i administriranje javnih ključeva uz proverenu sigurnost baziranu na otvorenom standardu.
 
Kreirajte automatizovan rešenja za više platformi uz konzistentne rezultate koje je moguće ponoviti na Windows-u, Linux-u i UNIX-u.

Upotrebite iste proverene Secure Shell biblioteke za šifrovanje i mogućnosti provere identiteta koje se naleze u SecureCRT-u i SecureFX-u.

Saznajte više o VanDyke ClientPack  karakteristikama.

 
 
Top!
Top!