Vesti

U ime Red Hat-a, Romsym Data Vas poziva da nam se pridružite na seminaru 20. Februara, 2013. u hotelu Falkensteiner u Beogradu.

Detaljnije...
 
Naslovna arrow Micro Focus
 
 
Micro Focus
logomicrofocus_tcm21-8292.jpg
Micro Focus profil kompanije(eng.)(pdf)>>

Micro Focus International plc obezbeđuje inovativne softvere koji omogućavaju kompanijama da dramatično poboljšaju poslovnu vrednost svojih aplikacija. Micro Focus Enterprise Application Modernization i Management software omogućavaju korisnicima poslovnih aplikacija da brzo odgovore na tržišne promene i prihvate moderne ahitekture uz smanjenje troškova i rizika.

Micro Focus ima više od 30 godina iskustva i više od 15.000 klijenata i milion licenciranih korisnika, uključujući i više od 70 od 100 kompanija Fortune global.

Kupovina HAL Knowledge Systems im je omogućila da obezbede industrijski vodeće rešenje za Application Portfolio Management, što usaglašava IT troškove sa poslovnom strategijom pružajući proverenu poslovnu inteligenciju za donošenje pravilnih odluka. Ukratko, uklanja rizik usled promene.

Application Modernization rešenje omogućava klijentima da nastave da izvlače korist iz svojih investicija u poslovne aplikacije dok se susreću sa najnovijim zahtevima poslovanja, kao alternativa niškog rizika u odnosu na prekodiranje ili zamenu postojećih sistema sa paketima.

COBOL tehnološko rešenje omogućava korisnicima da prošire i integrišu postojeće aplikacije da bi išli u susret novim i nastajućim potrebama poslovanja, po što nižim troškovima i na najbrži način.

Uz korišćenje najnovijih tehnologija i povećanjem snage poslovnih partnera širom sveta, Micro Focus omogućava korisnicima da daju smisao njihovim grupama aplikacija, poboljšaju produktivnost razvoja aplikacija, iskoriste prednosti web usluga za modernizaciju core aplikacija i iskoriste jeftine savremene platforme, kao što su Windows, UNIX ili Linux.

Micro Focus usluge

Micro Focus je pravi poslovni partner koji je odgovoran za stručnost i usluge u okviru preduzeća. Micro Focus nudi kompletna rešenja, poslovne i tehničke prirode, uključujući strategiju, integraciju, proširenja i infrastrukturu, sa vodećim proizvodima na tržištu. Micro Focus usluge obezbeđuju širok spektar usluga za razvoj aplikacija preduzeća.

Micro Focus SupportLine

Micro Focus SupportLine je kompletan program za podršku korisnicima Micro Focus proizvoda, pružajući neograničenu (24x7x365) pomoć preko telefona od Micro Focus tehničkih stručnjaka i stručnjaka za proizvode. SupportLine nudi nadogradnje, popravke i nove verzije proizvoda. Sve se to može jednostavno preuzeti na SupportLine sajtu.

Naslov elementa
Micro Focus Net Express
Micro Focus Server
Micro Focus Net Express with .NET
Micro Focus Studio
Micro Focus Server Express
 
Top!
Top!