Vesti

U ime Red Hat-a, Romsym Data Vas poziva da nam se pridružite na seminaru 20. Februara, 2013. u hotelu Falkensteiner u Beogradu.

Detaljnije...
 
Naslovna arrow Rešenja arrow Stellar Phoenix SQL Recovery Soft. - Oporavlja oštećene MDF i NDF fajlove i objekte iz baze pod.!
 
 
Stellar Phoenix SQL Recovery Soft. - Oporavlja oštećene MDF i NDF fajlove i objekte iz baze pod.!
Image Stellar Phoenix SQL Recovery je napredni pomoćni program za oporavak podataka iz oštećene MS SQL Server baze podataka. Ovaj database data recovery softver oporavlja i MDF i NDF fajlove (kreirane u MS SQL Serveru 2012, 2008 R2, 2008 7.0, 2005 i 2000) i uspešno oporavlja sve nedostupne komponente baze podataka. Čak i u slučajevima teških oštećenja, softver je toliko efikasan da oporavlja upite u tekst fajl.
  • Oporavlja različite objekte iz baze podataka uključujući tabele, preglede, sačuvane procedure itd.
  • Obezbeđuje oporava čak i kad DBCC CHECKDB komanda ne uspe da oporavi SQL bazu podataka
  • Oporavlja bazu podataka iz suspect/emergency moda  
  • Oporavlja bazu podataka posle svih oštećenja uključujući i moguće oštećenje tabela itd.
  • Omogućava čuvanje oporavljenih upita, pregleda, sačuvanih procedura itd. u tekstualnom fajlu  
  • Izuzetno brz u skeniranju čak i teško oštećenih baza podataka
  • Kompatibilan sa Windows 7, Server 2008, Vista, Server 2003 i XP

Karakteristike – SQL Recovery Sofrware

SQL Recovery

Tokom vremena, dolazi do oštećenja SQL baze podataka na različite načine, kao što su neočekivana isključenja sistema, kvarovi na operativnom sistemu, virus/malware napadi itd. Zvog toga vaši ključni podaci postaju kompletno nedostupni. U svim tim situacijama, možete koristiti Stellar SQL Recovery  da popravite oštećene baze podataka i oporavite sve vaše dragocene podatke.   

Oporavite sve komponente baze podataka 

Oporavite sve vaše SQL Server tabele, preglede, korisnički definisane funkcije, sačuvane procedure, trigere, pravila i indekse itd. iz oštećenih MS SQL baza podataka. Iz oštećenih baza podataka, softver takođe oporavlja XML indekse, XML tipove podataka, retko popunjene kolone, file stream tipove podataka i postavljanje parametara kolone.  

Pregled oporavljenih objekata

Softver skenira oštećene SQL baze podataka i daje listu svih oporavljenih objekata u okviru stabla. Plus, pregled liste tabela je sortiran. Možete kliknuti na bilo koju tabelu baze podataka sa liste da bi pregledali njen sadržaj.  

Podržava oporavak u novom SQL Serveru 2012

Stellar SQL Recovery obuhvata napredne tehnike za rad sa brojnim problemima baze podataka u  SQL Serveru 2012 i tako oporavlja izgubljene/nedostupne podadke. Softver takođe ima sposobnost da oporavi novo uvedene sekvencijalne objekte ograničene korisnički definisanim tabelama.  

Oporavlja MDF i NDF fajlove baze podataka

Primarni fajl baze podataka u SQL Server bazi podataka je sačuvan kao MDF fajl (.mdf).  Po opštim preporukama, MDF fajl čuva informacije u vezi header-a baze podataka i svih drugih sistemskih tabela. Sekundarni fajlovi baze podataka se obično čuvaju kao NDF fajlovi (.ndf). U slučaju oštećenja koja mogu nastati usled sažimanja baze podataka, logičke fragmentacije, napada virusa itd. i primarni i  sekundarni fajlovi baze podataka bivaju oštećeni prouzrokujući nedostupnost SQL baze podataka.  

Sačuvajte upite objekata u tekstualnom fajlu

U najgorem slučaju, kada je SQL baza podataka teško oštećena tako da se neke tabele, pregledi, trigeri itd. ne mogu oporaviti, Stellar SQL Recovery obezbeđuje posebnu mogućnost za administratore baza podataka. Uz ovu mogućnost upiti objekata se mogu izvući i sačuvati u tekst fajlu (.txt) tako da korisnici ne moraju ponovo da pišu dugačke upite.

Selektivni oporavak 

Softver omogućava korisnicima selektivni oporavak objekata SQL baze podataka i na taj način štedi njihovo vreme potrebno za oporavak kompletne baze podataka. Korisnik može obeležiti određene objekate sa liste oporavljivih stavki i sačuvati ih na bilo koje željeno mesto u sistemu. Ova opcija povećava fleksibilnost procesa oporavka SQL baze podataka, čineći ga lakšim i bržim.  

Pronalaženje objekata 

Softver vam daje mogućnost da pronađete bilo koju određenu tabelu sa dugačke liste objekata za oporavak. Ova mogućnost pomaže da locirate traženu tabelu u ogromnoj SQL bazi podataka i odradite selektivni oporavak.  

Oporavlja kompresovane podatke

Sa ovim snažnim SQL Server recovery softverom, sada možete oporaviti poratke u vašim SQL tabelama uz pomoć PAGE ili ROW kompresije. Nevezano za ovo, softver podržava standardnu šemu Unicode kompresije (SCSU) u SQL Serveru 2008 R2 i oporavlja podatke na njihovim originalnim jezicima.     
 

Image

* Besplatan Download nudi evaluaciju programa i pregled svih izgubljanih fajlova i foldera čiji oporavak je omogućen ovim programom.

 
 
Top!
Top!