Vesti

U ime Red Hat-a, Romsym Data Vas poziva da nam se pridružite na seminaru 20. Februara, 2013. u hotelu Falkensteiner u Beogradu.

Detaljnije...
 
Naslovna arrow ManageEngine (AdventNet)
 
 
ManageEngine
sprite.png ManageEngine je inovativni proizvođač softvera za IT menadžment preduzeća i nudi vrhunsku funkcionalnost za upravljanje velikim mrežama po isplativim cenama za preduzeća širom sveta. Sa više od 40.000 kupaca širom sveta, uključujući i 3 od svakih 5 Fortune 500 kompanija, spada u najbrže rastuću alternativu tradicionalnim sistemima za upravljanje mrežama.
ManageEngine je odeljenje u okviru ZOHO Corporation koje se bavi softverom za IT Management preduzeća.
ZOHO Corp. je započela razvojem SNMP API-ja i Network Management platformi za mrežu i Element Management Systems u telekomunikacionom domenu, daleke 1996.g. WebNMS Framework je rangiran kao broj 1 EMS/NMS platforma za telekomunikacije i platforma na koju je utrošeno više od 1000 čovek/godina razvoja. Po završetku buma internet kompanija i usporavanja sektora telekomunikacija početkom ovog veka, Zoho Corp je ušla u domen IT menadžmenta preduzeća.

ManageEngine je rođen kao brend za IT Management preduzeća. Danas ManageEngine ima preko 20 proizvoda podeljenih u sledeće grupe: Network Performance Management, IT ServiceDesk and Desktop Management, Datacenter and Server Management, Log Analysis & Security Management koje pokrivaju mnoge ključne oblasti za efikasan IT Management.

Naslov elementa
ServiceDesk Plus 8.0 – ITIL Ready Help Desk softver sa upravljanjem resursima!
VQManager - Softver za nadgledanje VoIP kvaliteta
Security Manager Plus - Skener mrežne sigurnosti i softver za upravljanje pečevima
Password Manager Pro - Softver za upravljanje lozinkama u preduzeću
OpUtils - Komplet alata za nadgledanje mreže
OpStor - Upravljanje skladištima podataka raznih proizvođača
NetFlow Analyzer - Nadgledanje protoka i analiza saobraćaja
Firewall Analyzer - Softver za analizu firewall zapisa
DeviceExpert - Softver za upravljanje konfiguracijom mreže
OpManager - Najveća vrednost u upravljanju mrežama
ADSelfService Plus - Samostalno upravljanje lozinkama
EventLog Analyzer - Syslog & Event Log Management Tool
Desktop Central 7 - Windows server i desktop menadžment softver
Applications Manager - Poslovni server i nadgledanje performansi aplikacija
ADManager Plus - Active Directory menadžment i izveštavanje
ADAudit Plus - Active Directory za reviziju i izveštavanje
 
Top!
Top!