Vesti

U ime Red Hat-a, Romsym Data Vas poziva da nam se pridružite na seminaru 20. Februara, 2013. u hotelu Falkensteiner u Beogradu.

Detaljnije...
 
Naslovna arrow Palisade
 
 
Palisade
logo_blue_on_white_5in.jpg Analiza rizika i podrška odlučivanju u Microsoft Ekscel-u

Korporacija Palisade pravi na tržištu vodeći softver za analizu rizika i odluka, @RISK i DecisionTools Suite. Praktično svi softveri Palisada se dodaju Microsoft Ekscel-u, obezbeđujući fleksibilnost, jednostavnost upotrebe, kao i širokiu upotrebu u mnogim granama industrije. Glavni proizvod, @RISK, pojavio se 1987.g. i vrši analizu rizika koristeći Monte Karlo simulaciju. Sa oko 150.000 korisnika, softver Palisade se može naći u više od 100 zemalja i preveden je na pet jezika.

Inovativna analitika od 1984.g. 

Osnovana 1984.g., prvi proizvod kompanije Palisade je PRISM, koji je PC korisnicima omogućilo da kvantifikuju rizik pokretanjem Monte Karlo simulacije. Godine 1987. to je isto postignuto pomoću programa @RISK za Lotus 1-2-3, prva svetska Monte Karlo simulacija kao dodatak za tabele. Danas, @RISK je dodatak Microsoft Excel-u i Microsoft Project-u. Postao je vodeći svetski alat za analizu rizika i ostaje najpoznatiji proizvod kompanije.

Nadovezujući se na uspeh @RISK-a, Palisade je razvio druge programe da bi išao u susret rastućim profesionalnim zahtevima za tehnički prefinjen softver za podršku odlučivanju. Ovi programi Palisade firme DecisionTools Suite, kompletan alat za kvantitativno donošenja odluka. DecisionTools Suite uključuje @RISK i svaki program dodaje Microsoft Excel-u.

Obuka i konsalting

Palisade nudi sveobuhvatne usluge obuke i konsaltinga da bi naučila profesionalce iz svih oblasti kako da primene ne samo softver, već principe kvantitativnog donošenja odluka u vezi  problema iz realnog sveta. Kompanija nudi prilagođenu onsite obuku, kao i globalni raspored javnih regionalnih seminara i web-bazirane obuke. Palisade konsalting pomaže organizacijama da definišu pitanja vezana za odlučivanje i razviju prilagođene analitičke modele i programska rešenja.

Akademska prisutnost

@RISK i DecisionTools Suite se puno koriste u redovnim u postdiplomskim poslovnim programima širom sveta. Kroz dogovor sa akademskim izdavačima kao što su Cengage Learning, Palisade softver se isporučuje uz deset vrhunskih knjiga iz nauke o menadžmentu i poslovne statistike.

Naslov elementa
@RISK - Novi standard za analizu rizika
 
Top!
Top!