Vesti

U ime Red Hat-a, Romsym Data Vas poziva da nam se pridružite na seminaru 20. Februara, 2013. u hotelu Falkensteiner u Beogradu.

Detaljnije...
 
Naslovna arrow RedHat arrow Red Hat Enterprise Linux - Jednostavan i fleksibilan IT!
 
 
Red Hat Enterprise Linux - Jednostavan i fleksibilan IT!

ImageRomsym Data Vam može ponuditi proizvode i usluge kompanije Red Hat, koja je najpoznatija po vodećoj Linux distribuciji u svetu Red Hat Enterprise Linux (RHEL). Ova platforma je posebno namenjena primeni u serverskom domenu. Široka ponuda proizvoda pokriva razne primene u velikim organizacijama – od desktop računara do višeprocesorskih, virtualizacijskih servera.

 

Od drugih distribucija Linux-a, RHEL se odlikuje:
 • odličnom podrškom (dostupnom kroz tri različita nivoa pretplate);
 • temeljno testiranim verzijama paketa koje smanjuju rizike održavanja operativnih sistema;
 • dugoročnom podrškom proizvodima (7 godina za svaku verziju), što uveliko smanjuje učestalost reinstalacije i samim tim i troškove održavanja;
 • velikim brojem kompatibilnih softverskih paketa (de-facto Linux standard);
 • velikim brojem certififikovanih hardverskih platformi;
 • ugrađenom podrškom za virtualizaciju;
 • podrškom za clustering (Red Hat Cluster Suite) i distribuirane file sisteme (GFS).

Red Hat Cluster Suite je uz GFS, deo Red Hat Enterprise Linux Advanced Platform i verovatno najvažniji razlog popularnosti ovog proizvoda u poslovnoj oblasti nad drugim distribucijama Linux-a. Ovaj set alata omogućava da se dva ili više čvorova (koji imaju instaliran RHEL Advanced Platform) međusobno povežu kako bi omogućili prebacivanje usluga s jednog na drugi čvor. Iako se radi o proizvodu otvorenog koda, zbog osjetljivosti podataka i usluga koje klasteri tipično trebaju servisirati ne preporučuje se upotreba distribucija koje se učestalo mijenjaju ili nemaju odgovarajuću podršku.

Za razliku od nekih jednostavnijih rješenja, Red Hat Cluster Suite je namenjen složenim klasterima, pa nije ograničen na dva čvora. Čak štaviše, konfiguracija sa samo dva čvora dovodi do raznih problema koji na prvi pogled nisu očigledni - kako će čvorovi odlučiti koji od njih je podobniji za izvršavanje usluge ukoliko ne mogu međusobno komunicirati. Zahvaljujući integraciji s operativnim sistemom, omogućeno je sledeće:

 • definisanje usluga (Samba, NFS, Web, virtualni uređaji, ...)
 • definisanje resursa (IP adrese, prostori na disku, čvorovi) i povezivanje s uslugama
 • ograđivanje (engl. fencing), odnosno gašenje nedostupnih čvorova u slučaju interkomunikacijskih problema
 • definisanje proba za svaki servis kako bi se ustanovilo da li je čvor u stanju da izvrši neku uslugu
 • deljenje prostora na disku između čvorova (Global File System)
 • podrška do 16 čvorova

Virtualizacija je drugo područje u kojem Red Hat, kroz usku integraciju s operativnim sistemom, može postići velike uštede u odnosu na konkurentska rješenja, posebno kroz smanjenje troškova licenciranja uključenim u operativni sistem, kao i zajedničkim upravljanjem i nadgledanjem operativnih sistema.

RHEL5 je dostupan u nekoliko verzija, od osnovne verzije namenjene manjim firmama, do verzije Advanced Platform sa ugrađenom podrškom za servere i virtuelizaciju, namenjene velikim preduzećima.

Novi RHEL5 ima široki opseg  mogućnosti virtuelizacije:

 • konsolidacija više slabo opterećenih servera u jedan
 • laka implementacija starijih operativnih sistema i aplikacija na novom hardveru
 • maksimizacija iskorišćenja resursa
 • lako upravljanje

Advanced Platform verzija podržava neograničeni broj gostujućih operativnih sistema, što je najkompletnije i najefikasnije rešenje u celoj indutriji. Red Hat Enterprise Linux Advanced Platform obezbeđuje rešenje virtualizacije koja  uključuje i podršku Red Hat klastera.

detaljnije (engleski) »

Image

Mogućnosti

 • Neograničena  virtualizacija gostujućih OS: Veliki broj operativnih sistema, različitih verzija, performansi i bezbednosnog podešavanja, rade na jednom serveru.
 • Virtualizacija  storage-a: Velik broj posetilaca koji rade na istom ili različitom serveru, imaju pristup i dele logički memorijski prostor i sistemske podatke.
 • Menadžment: Obuhvata menadžerske mogućnosti.

Image

Za popuste za dalju prodaju i načine licenciranja, javite nam se!

Pozivamo sve zainteresovane da probaju ovaj paket (link za download) 

DOWNLOAD »

Potpuno funkcionalna 30-to dnevna probna verzija.

 
 
Top!
Top!