Vesti

U ime Red Hat-a, Romsym Data Vas poziva da nam se pridružite na seminaru 20. Februara, 2013. u hotelu Falkensteiner u Beogradu.

Detaljnije...
 
Naslovna arrow Total Commander
 
 
Total Commander
total_commander.gif Odakle promena imena od Windows u Total Commander? U leto 2002.g., advokati kompanije koja je vlasnik robne marke "Windows" posali su pismo u kojem su izrazili zabrinutost da će upotreba reči Windows u imenu ovog proizvoda izazvati konfuziju, a posebno da će ljudi misliti da program dolazi iz njihove kompanije. Na indirektan način je sugerisana promena imena softvera.

Zato što je "Windows" registrovana robna marka, te kako bi se izbegao pravni spor odlučeno je da se ime softvera ipak promeni. Bitno je napomenuti da smo imali sve vreme korektan odnos: nije bilo nikakvih pretnji i dogovoren je period za promenu (do kraja godine).

Originalno ime "Windows Commander" je nastalo sasvim slučajno. Do tada je bilo na  tržištu mnogo programa tipa "Commander"-za DOS (npr. "DOS Command Center", "DOS Controller", i the "Norton Commander"), ali ne i za  Windows. Reč "Commander" smo koristili već skoro 9 godina - za sve tipove file managersa podeljenim prozorom (jednim naspram drugog). "Windows Commander" je u to vreme predstavljeo novinu u redu programa tog tipa (file managera) namenjen Windows-u, tako da je izbor  takvog imena bio sasvim logičan.

Novo ime "Total Commander" je izabrano zajedno sa advokatima i registrovan je, zvanično, kao robna marka. Zahvaljujući novom nazivu, mi danas možemo da ponudimo slične proizvode za druge platforme, npr. za PocketPC ili Linux. Ime programa govori o činjenici da korisnik totalno komanduje (manipuliše) podacima i ima uvid u stanje njegovog harddisk-a.

 

Naslov elementa
Total Commander 7.56a - Najpopularniji fajl menadžer za Windows!
 
Top!
Top!